Frågor och svar

Hur kan jag boka tid för mig på internet?

Tidsbokningen på nätet finns på adressen https://ajanvaraus.mehilainen.fi. Du kommer till tidsbokningen också genom att klicka på "Boka tid" på ingångssidan www.mehilainen.fi eller "Till nätbokning". Du kan också boka tid via tjänsten MinMehiläinen på www.omamehilainen.fi eller genom att ladda ned mobilapplikationen i din iPhone-telefon från App Store.

Användarroll

Välj "Till läkarcentralen" eller "Till företagshälsovården" i nätbokningens huvudvy beroende på din användarroll. Som standard erbjuder tjänsten dagens tider för privatkunder hos en allmänläkare. Dessutom fördelar tjänsten automatiskt tider utifrån den identifierade orten. För företagshälsovårdskunder erbjuder tjänsten tider hos den utsedda företagshälsovårdaren på huvudavtalsstationen enligt företagshälsovårdsavtalet.

Tidsbokning

Skriv mottagarens namn eller önskad tjänst (specialområde) direkt i sökfältet "Person eller tjänst". Genom att välja "Byt" kan du välja tjänsten också i menyn. Du kan precisera sökningen genom att skriva stadens eller verksamhetsställets namn i sökfältet "Verksamhetsställe eller område" (t.ex. huvudstadsregionen). Du kan välja en lämplig dag i kalendern. Dagen visas med grönt i kalendern om det finns lediga tider som uppfyller dina sökvillkor.

Precisering av sökvillkoren

Precisera sökvillkoren under "Ytterligare sökvillkor".

Bekräftelse av tidsbokningen

Välj önskad mottagare och tid genom att trycka på knappen "Boka". Bekräfta tidsbokningen genom att trycka på knappen "Jag bekräftar min bokning". Du får en bekräftelse om bokad tid i din e-post. Om du vill kan du dessutom beställa en bekräftelse som sms till din mobil. Om du inte får någon bekräftelse ska du vid behov kontakta vår kundtjänst per telefon 010 414 00 (varje dag kl. 7–20). Du kan också se uppgifterna om din tidsbokning på tjänsten MinMehiläinen på www.omamehilainen.fi eller ladda ned mobilapplikationen i din iPhone-telefon från App Store.

Varför fick jag inte bokningsbekräftelse per e-post?

När du bekräftar din bokning, kontrollera att du har matat in rätt e-postadress. Bekräftelsen skickas till den adress som du uppgav vid bokning. Om adressen är korrekt, kontrollera e-postens skräppostmapp och eventuella andra flikar (t.ex. erbjudanden). Om din bokningsbekräftelse har gått till skräpposten eller fel flik rekommenderar vi att du godkänner Mehiläinen som en pålitlig mottagare i din e-posttjänst.

Vad betyder den orange knappen med texten "Var beredd att betala själv" vid tidsbokningar till företagshälsovården?

Din arbetsgivare har bestämt vilka tjänster som omfattas av ditt företagshälsovårdsavtal. Om den tjänst som du valt inte omfattas av ditt företagshälsovårdsavtal eller om systemet inte med säkerhet kan bestämma huruvida tjänsten i fråga omfattas av avtalet visas bokningsknappen i orange "Var beredd på att betala själv". Om den bokade tjänsten inte omfattas av företagshälsovårdsavtalet svarar företagshälsovårdskunden själv för eventuella kostnader. Vid behov kan du kontrollera detta med din arbetsgivare eller genom att ringa kundtjänsten för Mehiläinens företagshälsovård 010 414 0666.

Kan jag boka tid för ett ingrepp via nätbokningen?

Tider för ingrepp som endoskopier av magsäcken, borttagningar av leverfläckar och andra mindre kirurgiska ingrepp kan tyvärr inte bokas via nätbokningen. Tiderna bokas per telefon direkt på verksamhetsstället 010 414 0112 (växel). Verksamhetsställets tidsbokare ger anvisningar för förberedelse och reserverar tillräckligt med tid för ingreppet.

Kan jag boka flera tider via nätbokningen? Hur?

Du kan boka högst tio tider. Du kan fortsätta att boka tider för dig själv med hjälp av knappen "Boka tid för samma patient" på första bokningens bekräftelsesida. Om du vill boka en ny tid exempelvis för en familjemedlem ska du välja alternativet "Boka tid för en annan patient".

Hur kan jag avboka en tid?

Läs mera om avbokning »

Kan jag boka tid för en annan person?

Du kan boka tid för en annan person, exempelvis för ditt barn eller en annan familjemedlem. Kom ihåg att ange den persons namn och personbeteckning som du håller på att boka tid för.

Hur gör jag vid tidsbokningen om jag vill betala mitt besök med en servicesedel eller en betalningsförbindelse?

Välj leverantör av betalningsförbindelse eller servicesedel i fältet "Ytterligare sökvillkor" i rullgardinsmenyn under tidsbokningskalendern. Bokningsprogrammet beaktar ditt val och föreslår de tjänster som kan betalas med det valda betalningssättet.

Hur gör jag om jag vill ha service på något annat språk än finska?

Du kan välja mottagarens språkkunskaper i fältet "Ytterligare sökvillkor". Bokningsprogrammet visar därefter lediga tider utifrån ditt val av språkkunskaper.

Fungerar tjänsten även med mobil eller surfplatta?

Tjänsten anpassas till storleken på dataterminalens display så att den är bekväm att använda även med en smarttelefon eller en surfplatta. Tidsbokningen på nätet hittar man i webbläsaren på adressen https://ajanvaraus.mehilainen.fi eller via ingångssidan www.mehilainen.fi. Du kan även spara adressen bland favoriterna i din mobil eller surfplatta så att du hittar den ännu lättare. Ladda ned MinMehiläinen-mobilapplikationen i din iPhone-telefon från App Store och det blir lättare att boka tid hos bekanta experter hädanefter.

Kundernas bedömning och rekommendationer om läkaren

Vid läkarens bild visas den kundbedömning som läkaren fått, t.ex. 9.1/10. Kundbedömningen är medelvärdet för de vitsord som läkaren fått i rekommendationsindexenkäten (NPS). Medelvärdet jämförs med det bästa möjliga medelvärdet 10. Bedömningen visas om det har kommit in krävd minimimängd svar. Citaten är våra kunders rekommendationer om läkare.

Läs mer om NPS-enkäten